Home page > Státní odborný technický dozor MO

Státní odborný technický dozor MO

zabezpečuje výkon působnosti MO v oblasti státního odborného dozoru nad:

  1.  určenými technickými zařízeními a bezpečností jejich provozu podle § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 219/1999 Sb. a v souladu s RMO č. 28/2002 Věstníku;
  2.  bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné služby podle § 2 zákona č. 45/2016 Sb. a v souladu s RMO č. 28/2002 Věstníku;
  3.  bezpečností a ochranou zdraví při výkonu služby podle § 100 zákona č. 221/1999 Sb. a v souladu s RMO č. 28/2002 Věstníku;
  4.  výkon inspekce práce v rozsahu ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) a d) v případech dle § 6 odst. 2 věty druhé zákona č. 251/2005 Sb.;

prověřuje odbornou způsobilost fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a vydává jim osvědčení dle zákona č. 309/2006 Sb.

 

 

ODBORNÍ GARANTI

odborný garant SOTD MO pro plynová a tlaková zařízení

Ing. Kamil Liška
tel. 973 214 117

liskak@army.cz

 

odborný garant SOTD MO pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a výkonu služby

Ing. Věra Černá
tel. 973 214 095
cernav@army.cz

 

odborný garant SOTD MO pro elektrická zařízení

Ing. Zdeněk Sobotka
tel. 973 214 096
sobotkaz@army.cz

 

odborný garant SOTD MO pro zdvihací zařízení

Jiří Fiala
tel. 973 401 523
fialaJ3@army.cz

 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI ODDĚLENÍ DLE OBLASTÍ

Oddělení státního dozoru České Budějovice

SOTD BOZP a VS, EZ:
Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj.

SOTD TZ:
Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj.

SOTD ZZ:
Plzeňský kraj, Jihočeský kraj.

 

Oddělení státního dozoru Litoměřice

SOTD BOZP a VS, EZ, TZ:
Ústecký kraj, Liberecký kraj, Hlavní město Praha.
Středočeský kraj: Benešov, Beroun, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník.

SOTD PZ:
Středočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Hlavní město Praha.

 

Oddělení státního dozoru Pardubice

SOTD BOZP a VS, EZ:
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj.
Středočeský kraj: Kolín, Kutná Hora, Nymburk.

SOTD PZ:
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj.

SOTD ZZ:
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Hlavní město Praha.

Oddělení státního dozoru Brno

SOTD BOZP a VS, EZ:
Jihomoravský kraj, Vysočina.

 

Oddělení státního dozoru Olomouc

SOTD BOZP a VS, EZ:
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj.

SOTD PZ, TZ a ZZ:
Olomoucký kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj.

Členění odborné způsobilosti na určených technických zařízeních a jejich používané zkratky

Nahoru